Taggede innlegg VA-messene

Vårens VA-messer nærmer seg

I mars reiser mange av Norges ledende VA-leverandører igjen på messe i Kristiansand, Bergen, Oslo og Trondheim for å møte interessenter og vise frem de siste nyhetene på VA-markedet.

VA-messene 2023 – datoene er klare

Fra 7. til  16. mars 2023 reiser VA-messene igjen rundt til fire byer i Norge – denne gangen sammen med både Norsk Vann, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur og flere nye utstillere.