Taggede innlegg utdyping

I gang med utdyping av Raftsundet

Kystverket har nå startet utdypningsarbeidet i Raftsundet, som er del av farleiprosjektet Stamsund-Risøyrenna. Prosjektet innebærer flere utdypinger og merketiltak, som skal sikre en tryggere seilas på strekningen som går gjennom Lofoten og Vesterålen.