Taggede innlegg UAV

Tar firmaet inn i fremtiden

Áigin Bakken (24) representerer to ting for Oscar Sundquist AS. Begge deler er viktige for framtiden.

Landmåling med UAV

Med UAV bruker Kjetil Jørstad et kvarter på oppmåling som tar 5-6 timer med håndholdt utstyr. HAGAVIK / OS: Inge Hjelle […]