Taggede innlegg Tveito Maskin

Verdens første med hydrogen på tanken?

Langs Skiensvassdraget finner vi den vesle bygda Lunde i Telemark. Foruten produksjon av epler og jernverket, er slusene i Telemarkskanalen det mest kjente landemerket. Nettopp kraftproduksjonen fra vannet i kanalen er noe av kjernen av denne saken.