Taggede innlegg tunnelboremaskin

Epiroc leverer fire tunnelrigger til Skanska

Skanska, en av de største entreprenørene i Norden, er klare til å motta fire nye tunnelrigger fra Epiroc – den nye og høyteknologiske Boomer E20 S og tre Boomer XE3.

Bygger kraftverk med TBM

Som en larve, spiser tunnelboremaskinen seg gjennom fjellet i Lærdal i Indre Sogn. Hullet den lager er kun 2,8 meter i diameter – ideelt for kraftverksutbygging.