Taggede innlegg Tronfjell Maskin

Bidrar til bedre vei mellom Oslo og Trondheim

Rv. 3 gjennom Østerdalen er for mange tungbilsjåfører den foretrukne veien mellom hovedstaden og trehusbyen Trondheim. Store deler av veien er av god standard, men lengst nord er den både smal og svingete – det gjør Tronfjell Maskin noe med.

Gjør myra blaut igjen

Gjennom mange tiår er tusenvis av myrer rundt om i Norge blitt grøftet av forskjellige årsaker. Nå er vi inne i restaureringens tiår, og flere hundre tusen meter med grøfter er tettet for å tilbakeføre myrene til naturlig tilstand. Arbeidet utføres av dyktige entreprenører med brede belter.