Taggede innlegg Tretten

Trebro gjenåpnes før den skal rives

Da det vil ta noe tid å få etablert ny bro som erstatning for Sletta bro, har Statens vegvesen funnet det forsvarlig å gjenåpne skogsveibroa for vanlig personbiltrafikk.

Midlertidig bru på Tretten klar i mai

Arbeidet med støping og graving for fundamentene til brua er i full gang. Brua skal tåle å bære alle typer kjøretøy og ha et eget felt for gående og syklende. Den skal stå der i flere år og tåle flom.

Arbeider med løsninger etter brokollapsen

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til broene som fortsatt er stengt etter kollapsen til Tretten bro. Det samme gjelder broene som har fått midlertidig fastsatt lastkvalifisering.

Ingen nye trebruer før rapport foreligger

Statens vegvesen vil ha en grundig gjennomgang av regelverk og rutiner når den pågående kontrollen av de stengte trebruene og konklusjonen fra havarikommisjonens rapport etter Tretten bru-kollapsen er ferdig.

Skal sette opp erstatningsbruer

Statens vegvesen arbeider med å sette inn midlertidige bruer som erstatning for noen av de 14 stengte fagverksbruene. Dette er de stedene der stengningen har størst konsekvenser for trafikantene.

Stenger 14 fagverksbruer i tre

Statens vegvesen har besluttet å stenge 14 fagverksbruer i tre, i påvente av at årsaken til brukollapsen på fylkesvei 254 på Tretten blir klar.