Taggede innlegg Tretten

Ingen nye trebruer før rapport foreligger

Statens vegvesen vil ha en grundig gjennomgang av regelverk og rutiner når den pågående kontrollen av de stengte trebruene og konklusjonen fra havarikommisjonens rapport etter Tretten bru-kollapsen er ferdig.

Skal sette opp erstatningsbruer

Statens vegvesen arbeider med å sette inn midlertidige bruer som erstatning for noen av de 14 stengte fagverksbruene. Dette er de stedene der stengningen har størst konsekvenser for trafikantene.

Stenger 14 fagverksbruer i tre

Statens vegvesen har besluttet å stenge 14 fagverksbruer i tre, i påvente av at årsaken til brukollapsen på fylkesvei 254 på Tretten blir klar.