Taggede innlegg Tretten bro

Nedgradert til gangbro

Statsrådvegen bro var en av de 14 fagverksbroene i tre som ble stengt etter kollapsen til Tretten bro. Nå er broen blitt nedgradert, og skal kun brukes av gående og syklende.

Ekstern gjennomgang av bruforvaltningen

I lys av funnene i en rapport og Tretten bru-kollapsen, vil veidirektøren nå gjennomføre en ekstern og helhetlig gjennomgang av Statens vegvesens bruforvaltning.

Har satt i gang forskningsprosjekt for Norsenga bro

Statens vegvesen har sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) satt i gang et forskningsprosjekt for å få kunnskap om påvirkningen av fukt og temperatur på E16 Norsenga bro i Kongsvinger.