Taggede innlegg Trebro

Nedgradert til gangbro

Statsrådvegen bro var en av de 14 fagverksbroene i tre som ble stengt etter kollapsen til Tretten bro. Nå er broen blitt nedgradert, og skal kun brukes av gående og syklende.

Trebro gjenåpnes før den skal rives

Da det vil ta noe tid å få etablert ny bro som erstatning for Sletta bro, har Statens vegvesen funnet det forsvarlig å gjenåpne skogsveibroa for vanlig personbiltrafikk.