Taggede innlegg Trebro

Trebro gjenåpnes før den skal rives

Da det vil ta noe tid å få etablert ny bro som erstatning for Sletta bro, har Statens vegvesen funnet det forsvarlig å gjenåpne skogsveibroa for vanlig personbiltrafikk.