Taggede innlegg tre

– Må plantes mer skog

Planting av skog på gjengroingsarealer er et effektivt og nødvendig klimatiltak. Dette er hovedkonklusjonen i en ny prosjektrapport fra miljø- og landbruskdirektoratet.

Norges første sagbruk med røntgensyn

Moelven Våler er først ute i Norge med røntgensortering av tømmerstokkene. Det gir sagbruket en unik innsikt i hva tømmeret passer best til.

Skognæring i soloppgang?

Det er store muligheter for norsk skognæring. Men aktørene må ikke oppføre seg som pandaer. De må være som kakerlakker!