Taggede innlegg Trafikksikkerhetsforeningen

Doble bøter, mer kontroll

Med sommeren kommer mer veiarbeid, samtidig som trafikken øker. Nå foreslås doble bøter ved trafikkforseelser gjennom arbeidsområder, samt mer kontroll av arbeidsvarsling og arbeid på vei.