Taggede innlegg Tømmertransport

Skal elektrifisere tømmertransporten

Statskog bidrar med penger og testmuligheter for å kutte utslipp fra tømmertransporten. Kostnadseffektive, hybride løsninger skal kunne redusere dieselforbruket med 10 millioner liter i året.