Taggede innlegg Tomb

Spleiselag ordnet «ny» maskin

Bygg- og anleggsteknikk-linja på Tomb vgs. har nylig fått et nytt tilskudd til maskinparken. Volvo-graveren er et spleiselag mellom MEF Østfold og Tomb, hvor begge har bidratt med 50 prosent hver.