Taggede innlegg Statskog

Hogger skog med nettbrett

Nettbrett og app-er inntar primærnæringene. Dataflyten når nå helt ut i skogen.