Taggede innlegg Statens vegvesen

Fullt gjennomslag for tømmerhengere

Statens vegvesen gir tømmertilhengere som er kjøpt før 1. januar 2022 amnesti fra registreringsplikten. Dermed kan disse kjøres på offentlig vei uten risiko for bøter.

13 000 tonn mindre salt på riksveiene

I fjorårets vintersesong ble det totalt brukt 82 000 tonn salt på riksveiene. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før, da det ble brukt 95 000 tonn.

Rekordlave dødstall i trafikken

I 2021 omkom 87 på norske veier. Men på tross av fortsatt rekordlav risiko vil vegdirektøren ha en forsterket innsats mot alvorlige trafikkulykker.

Hvordan påvirker anleggsvann fisk?

Anleggsvann fra eksempelvis tunnelsprengning og tunneldriving inneholder partikler som kan ha stor innvirkning på miljøet, spesielt på ørret og laks.

Testet sårbarhet i digitale posisjonssystemer

Telefoner, maskinstyring, driftssystemer og navigasjon kjenner vi godt. Nå skal også biler og veier «snakke» med hverandre. Alle trenger GNSS posisjonsdata. Hva skjer når slike systemer blir jammet?

«Grønn» driftskontrakt i Valdres og Hallingdal

Her setter Presis Vegdrift AS i gang landets mest miljøvennlige driftskontrakt. Kutter klimautslipp med 85 prosent i Valdres og Hallingdal. Det meste av det skjer med HVO i stedet for diesel på tankene.

Signerte storkontrakt på E39

Bertelsen & Garpestad AS og Statens vegvesen har signert kontrakt. Skal bygge E39 Betna-Hestnes for 774 millioner. 

Advarer mot kritisk bemanningssituasjon i Statens Vegvesen

– For mange prosjekter flyttes fra Statens vegvesen til Nye Veier AS, mener Parat. Tillitsvalgte advarer mot en kritisk bemanningssituasjon. Statens vegvesen innrømmer «noe geografisk ubalanse», og jobber hardt for å sikre alle oppgaver.

Her starter SVV, Risa og Hæhre opp Rogfast

Lilly Hviding og Audun Haaland (10) tok første spadestikk på Kvitsøy. Planlegger å kjøre tunnelen inn til Stavanger når de får lappen. Risa og Hæhre er i gang med kjempejobben Rogfast.

Restaurerer historisk vei på Voss

Det krever solid faglig kompetanse og ekstrem tålmodighet når Stalheimskleiva skal restaureres. For ikke bare er den spektakulære veistrekningen en av Nord-Europas bratteste; den er også et fredet kulturminne og befinner seg på UNESCOs verdensarvliste. Det byr på utfordringer.

Sæteråsen Maskin først i gang på Hålogalandsveien

Hålogalandsveien er Nord-Norges største samferdsels- og anleggsprosjekt. Kun én norsk entreprenør er med i konkurransen. Men Harstad-entreprenør Sæteråsen Maskin AS har første maskinkontrakt på gigantprosjektet. Der er andre sesong er akkurat slutt.