Taggede innlegg standard

Her sprenger de fram en ny NS 8141

Hvor store vibrasjoner tåler en bygning – egentlig? For å skaffe grunnlagsdata til ny standard for vibrasjoner er det gjort fullskala sprengningsforsøk. Disse to små husene fikk den verste oppgaven i forsøket.

Rydder under bakken

Fra 1. juli finnes det en standard som regulerer hvordan kabler og ledninger skal plasseres og krysse hverandre i grøfta.

Ny gyldighet for problem-standard

Bergsprengerne kan puste ut: Den gamle versjonen av NS 8141 har fått tre år forlenget gyldighet.