Taggede innlegg Standard Norge

Nå gjelder kun én versjon av NS 8141

Det har i en periode vært to gyldige versjoner av standarden NS 8141, som gir veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet. Det er det nå slutt på.