Taggede innlegg Stadt skipstunnel

Mange vil ha stein fra skipstunnelen

Tre millioner kubikkmeter fast fjell fra Stad skipstunnel kan skape nye kaier og næringsområder, og gi mange nye arbeidsplasser.