Taggede innlegg spunting

Tetter gammelt avfallsdeponi i Ålesund

Om lag fem kilometer øst for Ålesund sentrum er ACO Anlegg AS og Norsk Boreteknikk AS i full gang med å etablere en 375 meter lang vanntett spuntvegg. Da blir det slutt på at sigevann fra det nedlagte deponiet renner ut i fjorden.

Nytt fagbrev: Fundamenteringsarbeider

Fundamentering er en sentral og kritisk del av ethvert utbyggingsprosjekt. Snart kan man endelig få fagbrev som fundamenteringsarbeider. Vg3 fundamenteringsfaget er nytt lærefag fra høsten 2024.