Taggede innlegg skumglass

Skumglass beskytter tunneloverbygg

Nordland fylkeskommune har valgt å bruke skumglass til å beskytte overbygget til Enghammeren tunnel på fylkesvei 812 ved Misværfjorden i Bodø kommune.