Taggede innlegg skredsikring

Skredsikring av E6 Langnesberga

Onsdag 26. april kl. 18 starter endelig arbeidene med midlertidig skredsikring av E6 Langnesberga i Snåsa kommune. Arbeidene kan bli fullført raskere enn hva som opprinnelig var planlagt.

Hindret skredkatastrofe ved Bodø

Statens vegvesen berømmer Mesta for innsatsen som kan ha hindret en katastrofe da en av Nord-Norges mest trafikkerte veier ble truffet av sørpeskred.

Skredsikring gir ansiktsløftning langs Nidelven

For å kunne realisere en utbygging av Studentersamfundet i Trondheim, må skråningen ned mot Nidelven først skredsikres. Det gir samtidig området et kjærkomment estetisk løft.

Drone + radar gir tryggere veier

Pionerprosjekt kombinerer radarmålinger og dronefotografering av utsatte fjellpartier for å skape tryggere forhold for bilister.