Taggede innlegg skredsikring

Trygger arbeidsplasser langs ny E8 til Tromsø

Anleggsarbeidere på ny E8 mellom Sørbotn og Laukslett jobber i krevende og skredutsatt terreng. Daglig skredvarsling fra NGI trygger arbeidsplassen langs den nye hovedfartsåren inn til Tromsø.

Ber regjeringen satse på teknologi mot flom og skred

– Bruk like mye på overvåkningsteknologi som en liten håndfull nye tunneler og bruer. Da kan majoriteten av alle rasutsatte strekninger på vei og bane og landets bruer sikres med overvåkning og varsling, sier adm.dir. Odd Sverre Østlie i Cautus Geo.

Skal bygge fangvoll ved E6 i Drivdalen

Av 10 tilbydere i konkurransen om bygging av skredsikringstiltaket for E6 Drivdalen, var det Lesja Bulldozerlag AS som fikk oppdraget. Byggingen av fangvollen starter i høst.

Skredsikring av E6 Langnesberga

Onsdag 26. april kl. 18 starter endelig arbeidene med midlertidig skredsikring av E6 Langnesberga i Snåsa kommune. Arbeidene kan bli fullført raskere enn hva som opprinnelig var planlagt.

Hindret skredkatastrofe ved Bodø

Statens vegvesen berømmer Mesta for innsatsen som kan ha hindret en katastrofe da en av Nord-Norges mest trafikkerte veier ble truffet av sørpeskred.

Skredsikring gir ansiktsløftning langs Nidelven

For å kunne realisere en utbygging av Studentersamfundet i Trondheim, må skråningen ned mot Nidelven først skredsikres. Det gir samtidig området et kjærkomment estetisk løft.

Drone + radar gir tryggere veier

Pionerprosjekt kombinerer radarmålinger og dronefotografering av utsatte fjellpartier for å skape tryggere forhold for bilister.