Taggede innlegg skred

Skredområdet i Gjerdrum er sikret

Nylig markerte NVE og Gjerdrum kommune at områdene hvor det tragiske kvikkleiereskredet gikk i desember 2020, nå er ferdig sikret og trygt for fremtidig bruk.

Følger med faresignaler på veiene

Statens vegvesen har forsterket beredskap, blant annet med patruljering av strekninger som er spesielt utsatt for skred og flom.

Arbeidet med ny E39 utløste skredet i Hennset

Den 2. september i år gikk det et jordskred i Hennset, i Heim kommune, hvor en person omkom. Teknisk årsak til skredet er arbeider utført i forbindelse med ny E39 Betna-Hestnes.

Årsaksrapport om Hennsetskredet klar før jul

Ekspertgruppa som undersøker årsaken til Hennsetskredet i Heim kommune 2. september presenterer de tekniske årsakene til skredet før jul. Deretter vil de i mars 2023 presentere læringspunkter og eventuelle anbefalte tiltak for at vi kan unngå lignende skred.

Ekspertgruppa på befaring i Heim

Onsdag 7. september var ekspertgruppa, som Statens vegvesen har oppnevnt for å undersøke jordskredet i Heim kommune i Trøndelag, på befaring av skredområdet.

Veivesenet bistår politiet etter raset

Statens vegvesen har satt krisestab etter raset ved Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag, der en kvinne i 80-årene mistet livet.

Brønnboring: Grunnvannslekkasjer må tettes  

Boring i grunnen blir stadig mer vanlig, ikke minst i forbindelse med energibrønner. Det hender det oppstår en vertikal drenering – en grunnvannslekkasje – under slik boring, noe som i verste fall kan få katastrofale konsekvenser. Da gjelder det å vite hva man skal gjøre.

Drone + radar gir tryggere veier

Pionerprosjekt kombinerer radarmålinger og dronefotografering av utsatte fjellpartier for å skape tryggere forhold for bilister.