Taggede innlegg skred

Arbeidet med ny E39 utløste skredet i Hennset

Den 2. september i år gikk det et jordskred i Hennset, i Heim kommune, hvor en person omkom. Teknisk årsak til skredet er arbeider utført i forbindelse med ny E39 Betna-Hestnes.

Årsaksrapport om Hennsetskredet klar før jul

Ekspertgruppa som undersøker årsaken til Hennsetskredet i Heim kommune 2. september presenterer de tekniske årsakene til skredet før jul. Deretter vil de i mars 2023 presentere læringspunkter og eventuelle anbefalte tiltak for at vi kan unngå lignende skred.

Ekspertgruppa på befaring i Heim

Onsdag 7. september var ekspertgruppa, som Statens vegvesen har oppnevnt for å undersøke jordskredet i Heim kommune i Trøndelag, på befaring av skredområdet.

Veivesenet bistår politiet etter raset

Statens vegvesen har satt krisestab etter raset ved Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag, der en kvinne i 80-årene mistet livet.

Brønnboring: Grunnvannslekkasjer må tettes  

Boring i grunnen blir stadig mer vanlig, ikke minst i forbindelse med energibrønner. Det hender det oppstår en vertikal drenering – en grunnvannslekkasje – under slik boring, noe som i verste fall kan få katastrofale konsekvenser. Da gjelder det å vite hva man skal gjøre.

Drone + radar gir tryggere veier

Pionerprosjekt kombinerer radarmålinger og dronefotografering av utsatte fjellpartier for å skape tryggere forhold for bilister.