Taggede innlegg Skolt Miljøpark

Tar imot, gjenvinner og sender ut igjen

Med god beliggenhet, stor tilgang på råvarer og gode rutiner for å håndtere disse, bidrar Skolt Miljøpark stort til det grønne skiftet i byggingen av ny infrastruktur.