Taggede innlegg skogsbilveier

Ingen satsing på transport i skogbruket

Skogeierforbundet ønsker modernisering av skogsveinettet, men statsbudsjettet for 2023 inneholder ingen infrastruktursatsing som vil styrke skognæringens konkurranseevne og legge til rette for industriutvikling i Norge.