Taggede innlegg skogsbilveier

Store skader i skogen

Landbruksminister, Geir Pollestad (Sp) innkalte landbrukets organisasjoner til kontaktmøte etter herjingene til ekstremværet «Hans».

Ingen satsing på transport i skogbruket

Skogeierforbundet ønsker modernisering av skogsveinettet, men statsbudsjettet for 2023 inneholder ingen infrastruktursatsing som vil styrke skognæringens konkurranseevne og legge til rette for industriutvikling i Norge.