Taggede innlegg Shell

Erfaringsutveksling om el-graver

På slutten av fjoråret tok representanter fra maskinentreprenøren Odd Småge AS og energiselskapet Shell turen fra Møre og Romsdal til Oslo-området. Målet med turen var å få mer kunnskap om bruken av batterielektrisk hjulgraver.