Taggede innlegg Seabrokers Fundamentering

Seabrokers satser i Sverige

Seabrokers Fundamentering har utvidet sitt tilbud de siste årene, og nå står Seabrokers-logoen for første gang på et prosjekt utenlands.

Etablerer eget sjø-selskap

Seabrokers Fundamentering starter eget selskap for å spesialisere seg på lekterjobber, og styrker laget med ringrev fra bransjen.

Bygger badepark for bruk i nye 100 år

Det er cirka 100 år siden natursteinsmuren i Badeparken i Drøbak ble satt opp for å utvide friluftsområdet mot Oslofjorden. Nå er entreprenør Leif Grimsrud AS i full gang med å restaurere og bygge opp igjen muren på oppdrag fra Frogn kommune.

Seabrokers GeoEnergi ekspanderer

Seabrokers GeoEnergi satser offensivt på energibrønner, og styrker nå sin markedsposisjon gjennom utvidelse av maskinparken.