Taggede innlegg Samferdselsforum Nord

Bekymret for viktige samferdselsprosjekter

Nye Veier annonserte nylig at utlysning av anbud for E6 nord for Saltfjellet er utsatt på grunn av usikkerhet rundt prisøkningen. Samferdselsforum Nord er bekymret for samferdselsinvesteringer i Nord-Norge.

Veiprising, en trussel mot Nord-Norge?

Samferdselsforum Nord (SFN) frykter at Nord-Norge vil komme dårlig ut i en modell hvor bompengeavgift skal erstattes med et nasjonalt veiprising-system.