Taggede innlegg samferdsel

23,6 millioner kroner til tryggere skoleveier 

– Vi vil at flere barn skal sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter, i stedet for å bli kjørt med bil. For at det skal være mulig, trenger de trygge skoleveier og nærmiljøer. Det vil disse 64 prosjektene i hele landet bidra til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Konsesjon til ny lufthavn i Bodø

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor konsesjon for en ny lufthavn i Bodø. Konsesjonen er en av flere tillatelser som er nødvendige for å kunne bygge og ta i bruk lufthavnen. Dette er derfor en viktig milepæl for prosjektet.

Oppstart av tre store veiprosjekter

Regjeringens statsbudsjettforslag gir rom for at Statens vegvesen starter opp tre store tunnelprosjekter, som er viktige for sikkerhet og framkommelighet.

Veinormalene endres

Endringene innebære blant annet at det kan bygges to-/trefeltsveier flere steder der det i dag er krav til firefeltsvei.

Signerte tidenes største veiutbyggingskontrakt

Mandag 12.12.22 klokken 12.12, ble den første store Rogfast-kontrakten signert av veidirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef Ståle Rød i Skanska. Kontrakten er den første av tre store på å bygge den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg i sør til Bokn i nord.

Bygging av ny lufthavn i Bodø vedtatt

– Jeg er svært fornøyd med at styret i Avinor nå har fattet vedtak om utbygging av ny lufthavn i Bodø. Flyttingen av lufthavna vil gi muligheter for en svært positiv byutvikling, som også vil styrke den regionale utviklingen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Bransjen inviteres til markedsdag om E39 Stord-Os (Hordfast)

Statens vegvesen inviterer entreprenører, leverandører, verftsindustrien og rådgivere til markedsdag i forbindelse med Hordfast – ett av Norgeshistoriens mest omfangs- og innholdsrike veiprosjekter. Markedsdagen finner sted i Bergen 12. januar 2023. Påmeldingsfrist 9. desember.

Anbefaler mer gjenbruk av eksisterende vei

Siden høsten 2021 har Nye Veier utredet mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei på E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Det vil gi betydelig reduksjon i klimagassutslipp samt redusere arealbeslaget, ifølge veiselskapet.

Skanska fikk E39 Rogfast-kontrakt

Onsdag 16. november ble den første store Rogfast-kontrakten tildelt. Kontrakten er den første av tre store på å bygge den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg i sør til Bokn i nord.

Venter løft i vann, avløp og energi

Veidekkes prognoser for bygg- og anleggsmarkedet i de kommende to årene peker mot et mer dempet marked. Det er ventet fortsatt høy aktivitet i både samferdsel og bygg, med nedgang i den private delen av byggmarkedet. Fremover ventes markedssegmentene vann, avløp og energi å øke betydelig.

Bygde hel riksvei på halve tida

Den 20. desember åpner Statens vegvesen ny riksvei 4 fra Sandvoll til Amundrud i Gran kommune. Det er 11 måneder tidligere enn planlagt.

Overvåker vannkvaliteten i Oslofjorden

Rensing av anleggsvann og overvåking av vannkvalitet og økologisk tilstand er blant tiltakene som skal sikre at byggingen av E18 Vestkorridoren ikke påvirker Oslofjorden negativt.

Viktig veiåpning i Hemsedal

Med åpningen av nye Skjøiten bru har en av de viktigste hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet fått fjernet en stor flaskehals og ulykkespunkt.

Veivesenet holder hjulene i gang

Mens andre offentlige byggherrer har dratt i håndbrekket, holder Statens vegvesen hjulene i gang i anleggsbransjen.

MEF imot ny omorganisering av veisektoren

– La oss bruke tid og ressurser å bygge vei, ikke på nye omorganiseringer. Det sa en bestemt MEF-sjef Julie Brodtkorb på «innspillmøtet» om omorganisering av veisektoren hos Samferdselsdepartementet 23. juni.

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere

Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk, ifølge samferdselsministeren. Regjeringen legger derfor fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt.

Første spadetak for E8 inn mot Tromsø

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok første spadetak for utbyggingen av E8 Sørbotn–Laukslett tirsdag 19. april. Dette er den offisielle oppstarten av prosjektet, hvor det skal bygges 10 km vei med midtrekkverk.

Bekymret for viktige samferdselsprosjekter

Nye Veier annonserte nylig at utlysning av anbud for E6 nord for Saltfjellet er utsatt på grunn av usikkerhet rundt prisøkningen. Samferdselsforum Nord er bekymret for samferdselsinvesteringer i Nord-Norge.

Utsetter konkurranser

Nye Veier har hatt planer om å gjennomføre hele sju konkurranser til en samlet verdi av 15 mrd. kr i 2022. Denne planen ble laget før den tragiske krigen i Ukraina. Nå utsettes to konkurranser.

Vil tillate tyngre kjøretøy på flere veier

– Vi ønsker å legge til rette for gode transportmuligheter for næringslivet i hele landet. Derfor foreslår vi nå å gi mulighet for at noen flere veier kan åpnes for de tyngste kjøretøyene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Deler ut 290 mill. kr til fylkesveier

– Denne regjeringen er opptatt av fylkesveiene rundt om i hele landet. Vi må ta bedre vare på de vi har. Nå følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler de første 290 millioner kronene til nettopp dette formålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.