Taggede innlegg sagbruk

Røntgensortering av tømmer

Moelven Våler AS i Braskereidfoss blir det første sagbruket i Norge med røntgensortering av tømmer.