Taggede innlegg RVO

RVO-ordningen feiret 40-årsjubileum

Siden 1981 har regionale verneombud reist rundt i hele Norge og Svalbard, for å besøke virksomheter og veilede og gi råd om sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser.