Taggede innlegg rv.3

Bidrar til bedre vei mellom Oslo og Trondheim

Rv. 3 gjennom Østerdalen er for mange tungbilsjåfører den foretrukne veien mellom hovedstaden og trehusbyen Trondheim. Store deler av veien er av god standard, men lengst nord er den både smal og svingete – det gjør Tronfjell Maskin noe med.

Hvem vil bygge flomsikker rv. 3?

Sikring mot flom er den største utfordringen når Statens vegvesen skal bygge ny rv. 3 på strekningen Evenstad-Imsroa i Stor-Elvdal. Nå lyser Veivesenet ut arbeidet på den 5,4 kilometer lange strekningen.

Full fart med Syltern langs Tunna

Entreprenør Johs. J. Syltern AS er på plass med mannskap og maskiner, og nå begynner terrenget å endre seg i forbindelse med ny vei langs Tunna.