Taggede innlegg rivning

Gammel kornsilo blir kunstgalleri

På bryggekanten i Kristiansand utøver Kruse Smith ekstremsport innenfor byggrehabilitering – en kornsilo fra 1935 skal bli kunstsilo.