Taggede innlegg Rental Group

Grønne dager på Gardermoen

På slutten av fjoråret inviterte Rental Group bransjen til prøvekjøring av batterielektriske maskiner de har i utleieparken, blant annet tipptrucker på 50 og 60 tonn og en 20-tonns hjullaster.

Rental Group satser tungt på nullutslipp

Rental Group skal i lengre tid ha jobbet mot flere produsenter med mål om å sikre fremtidige leveranser av nødvendig volum av nullutslippsmaskiner. Innen 2025 skal 50 prosent av utleiekonsernets investeringer være i nullutslippsløsninger.

Tilbake i Hymax

Kenneth Aune (46) er tilbake i Hymax etter syv år i utleiebransjen.

Ny daglig leder i Rental Group Ekspert

I 25 år har Kjell Sæter ledet utleieselskapet som har hovedkontor på Langhus sør for Oslo. Nå har han overlatt ledelsen til Lars-Petter Ulvesli.

Første Flexiheater hybrid teletiner levert

Dia Proff leverte nylig den første av totalt ti Flexiheater teletinere til Rental Group Ekspert AS. Teletineren kan kjøres på strøm, diesel eller kombinasjon av begge.

Ti Sandvik-rigger til Rental Group Machine

RG Machine og Sandvik inngikk i slutten av januar avtale om levering av ti Sandvik overjordsrigger. Avtalen ble signert etter over ett år med møter, testing og forhandlinger, og nå er rigg nummer to i ferd med å bli overlevert.