Taggede innlegg Qmatec Drilling

Borevern med radiosignaler

Her blir Qmatecs virtuelle vernebur gjort klart til bruk. Radiosignaler stopper driften hvis noen kommer for nær.

Qmatec inn hos Sandvik

Sandvik overtar salg og service på Qmatec / Nemek borerigger i Sverige og – etter hvert – Storbritannia.

Mener bur er frivillig i Norge

Norske Qmatec ser bort fra ny standard. Selger borerigger uten bur, og jobber med et vern uten bur.