Taggede innlegg pukk og grus

Franzefoss Minerals har kjøpt Toten Pukk

Franzefoss Minerals har inngått avtale med Hagen Group om kjøp av aksjene i Toten Pukk AS. Avtalen gjelder også deler av virksomheten i Toten Pukkverk AS.

Usikkert rundt mengden byggeråstoff

Harde fakta, som utgis av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), viser at det for tredje året på rad er en reduksjon i omsetningen av byggeråstoff (pukk og grus).

Tar imot, gjenvinner og sender ut igjen

Med god beliggenhet, stor tilgang på råvarer og gode rutiner for å håndtere disse, bidrar Skolt Miljøpark stort til det grønne skiftet i byggingen av ny infrastruktur.