Taggede innlegg permittering

Skogsarbeidet tørket bort

– Vi har hatt redusert omsetning gjennom hele sommeren på grunn av tørken. Så blir det helt bråstopp og vi må permittere alle ansatte i tre uker. I tillegg blir vi straffet økonomisk ved at vi må betale 10 dagers permitteringslønn. Det er tragisk.

Nedbemanning vs. permittering

Det er som pest eller kolera for mange; likevel hender det bedrifter må ty til permitteringer eller oppsigelser. Det er spesielt relevant i disse dager på Vestlandet og i oljesektoren.

Dagpenger for utdanning og etablering

Nye regler for NAV-støtte: Regjeringen vil gjøre det enklere for permitterte å motta dagpenger under utdanning eller etablering av egen virksomhet.

LNS permitterer

Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) – et av Nord-Norges største selskaper – sliter med sysselsettingen.

Varsler bedre permitteringsregler

Fjorårets innstramming reverseres. Arbeidsgiverperioden ved permittering kuttes til 10 dager.