Taggede innlegg Owren

Fra Hymax til Owren

Helge Borud har sluttet som daglig leder i Hymax AS og i stedet blitt daglig leder i Owren AS.