Taggede innlegg overgangsordning

Sentral godkjenning: Overgangsordningen videreføres, igjen!

Tidligere i dag, torsdag 15. juni, hadde kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik møte med Maskinentreprenørenes Forbund og andre aktører i bransjen. Der informerte han om at det settes ned et utvalg som skal utrede forenklinger i kvalifikasjonskravene, og frem til utredningen er ferdig gjelder nåværende overgangsordning.