Taggede innlegg Ølen Betong

Klart for første av 639 turer

Første last med betongvegger til E16-tunnelen på Bukkesteinshøgda i Bærum gikk nylig fra Drammen havn.

Blir størst i regionen

Ølen Betong utvider aktiviteten i Rogaland og blir største eier i et sammenslått Jærbetong og Sandnes Betong med en eierandel på 51 prosent.