Taggede innlegg nullutslipp

Nedgang i maskinsalget

Salget av anleggsmaskiner for andre kvartal er ned 3 prosent målt mot samme kvartal i fjor. I tillegg fortsetter tilbakegangen på salg av nullutslipps gravemaskiner, som så langt i år viser en nedgang på 31 prosent!

Enova-kutt skaper uforutsigbarhet

Maskingrossisternes Forening (MGF) mener en nylig endring i støttetilbudet til nullutslippsmaskiner gjør det svært uforutsigbart for aktører som vil kutte utslipp på norske anleggsplasser.

Rental Group satser tungt på nullutslipp

Rental Group skal i lengre tid ha jobbet mot flere produsenter med mål om å sikre fremtidige leveranser av nødvendig volum av nullutslippsmaskiner. Innen 2025 skal 50 prosent av utleiekonsernets investeringer være i nullutslippsløsninger.

Offentlige byggherrer samarbeider om utslippskrav

Nå skal fremtidens klimakrav i konkurransegrunnlag og kontrakt utformes! Krav om utslippsfrie store anleggsmaskiner er ett av flere virkemidler for å redusere klimagassutslipp.