Taggede innlegg ntp

Stor avstand til NTP-målene

Økt bekymring for om regjeringen klarer å oppfylle ambisjonene i Nasjonal transportplan, mener MEF.

Statsbudsjettet: – Hadde forventet mer til vei

– Fire milliarder mer til samferdsel. Vi følger opp NTP, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
– Nei. 2,6 milliarder lavere enn forutsatt. Følger ikke opp NTP, sier MEF-sjef Julie M. Brodtkorb.

Ekstrem kostnadsøkning truer nye veiprosjekter

Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) blir realisert, tross stortingsvedtaket før sommeren og en ramme på 1000 milliarder kroner.

Forfallet skal bort

MEF positiv til satsingen på å fjerne vedlikeholdsetterslep. Støtter forslaget om et nasjonalt fornyelsesprogram for fylkesveier.