Taggede innlegg NRK

Da Erik Bye besøkte Brøyt

På slutten av 1960-tallet lagde NRK en programserie hvor Erik Bye blant annet tok turen til Jæren for å se nærmere på produksjonen av Brøyt, og ringvirkningene dette ga for andre bedrifter (link til NRK-programmet i artikkelen).