Taggede innlegg Norsk Riving AS

Skal undersøke fagbrev i riving

Riveentreprenører ønsker et eget fagbrev for rivingsfaget. – Det er ønskelig og nødvendig, sier gjenvinningssjef Sverre Huse-Fagerlie i MEF. Fagbrevet blir en viktig sak på MEFs forum for riveentreprenører i høst. 

Vil oppgradere riving til eget fagbrev

Sirkulærøkonomien sender riving inn i en kraftig endring, der kunnskap og kompetanse blir viktigere enn kubein, bajonettsag og pigghammer. Daglig leder Svein Egil Dagsland i Norsk Riving AS ønsker seg et fagbrev i rivingsfaget. Selskapets satsing på riving for ombruk – og en rekordrask ISO-sertifisering – har bidratt til å klargjøre hva fremtidens rivingsarbeider må kunne. Det er ikke småtterier.

River skole for gjenbruk

Den gamle høyskolen på Landås rives ikke. Den demonteres. Her går det ikke «bare» materialer til gjenvinning. Mye av det som rives går til gjenbruk, og får nytt liv andre steder. Bedre for miljøet – og bedre butikk for rivingsentreprenøren.