Taggede innlegg Norsk Bergindustri

Storsatsing på norsk naturstein

En klynge norske natursteinbedrifter har gått sammen med SINTEF og NGU om et omfattende forskningsprosjekt. Det skal gi gevinster for både enkeltvirksomheter, næringen og miljøet.

Ønsker bedre rammebetingelser for gjenvinningsmasser

– Hver nordmann forbruker årlig 13 tonn byggeråstoff. Behovet er fortsatt økende, men vi må slutte å sløse med ressursene, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri i en pressemelding.

Natursteinsprisen 2022 til Nasjonalmuseet

Høstmøte 2022 i Bergen var fullbooket med om lag 200 deltakere, og under festmiddagen torsdag kveld ble vinner av Natursteinprisen 2022 offentliggjort.

Klare forventninger til ny minerallov

Ny minerallov må tilrettelegge for størst mulig verdiskaping, slår generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall, fast.

– Bergindustrien må spille en nøkkelrolle

 – Om Norges og de samlede globale klimaambisjoner skal realiseres, må den kommende regjeringsplattformen tilrettelegge for vekst. Det sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

Norsk Bergindustri – på vei mot en bærekraftig mineralnæring

Næringsdepartementet har gitt Norsk Bergindustri tilsagn om tilskudd til innføring av Towards Sustainable Mining (TSM). – En svært gledelig anerkjennelse av vår bransjes bærekraftsarbeid, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

Ulovlige overskuddsmasser

– Mye av overskuddsmassene som omsettes i det åpne markedet i dag er ulovlige og skader samfunnet, bransjen og konkurransevilkårene.

Kritisk til pukk-praksis

Norsk Bergindustri misliker at kommunene bruker korte pukkfraksjoner som 8/11 og 11/16 i grøft.