Taggede innlegg Norsk Bergindustri

– Bergindustrien må spille en nøkkelrolle

 – Om Norges og de samlede globale klimaambisjoner skal realiseres, må den kommende regjeringsplattformen tilrettelegge for vekst. Det sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

Norsk Bergindustri – på vei mot en bærekraftig mineralnæring

Næringsdepartementet har gitt Norsk Bergindustri tilsagn om tilskudd til innføring av Towards Sustainable Mining (TSM). – En svært gledelig anerkjennelse av vår bransjes bærekraftsarbeid, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

Ulovlige overskuddsmasser

– Mye av overskuddsmassene som omsettes i det åpne markedet i dag er ulovlige og skader samfunnet, bransjen og konkurransevilkårene.

Kritisk til pukk-praksis

Norsk Bergindustri misliker at kommunene bruker korte pukkfraksjoner som 8/11 og 11/16 i grøft.