Taggede innlegg NOBI

Prefabrikkert kulvert fra NOBI

Veier og jernbanenettet skal legge til rette for mye av verdiskapningen Norge skal leve av i fremtiden. Felles for all vår infrastruktur, er at det må vedlikeholdes, skiftes ut og legges om – helt uten omfattende avvikling i trafikken. (ANNONSØRINNHOLD)