Taggede innlegg Nasjonal Transportplan

Stor avstand til NTP-målene

Økt bekymring for om regjeringen klarer å oppfylle ambisjonene i Nasjonal transportplan, mener MEF.

Mer vedlikehold i neste NTP

Her kommer de første signalene om prioriteringer i neste Nasjonal Transportplan ut. Driver du med vedlikehold av vei? Gled deg.