Taggede innlegg myr

Foreslår forbud mot nedbygging av myr

På bakgrunn av anmodningsvedtak i Stortinget foreslår Miljødirektoratet et forbud mot nedbygging av myr for å redusere klimagassutslippene og ivareta truede arter.