Taggede innlegg MVA

Utsatt merverdiavgift for omtvistede krav

MEF og resten av anleggsbransjen har i en årrekke jobbet for at entreprenører ikke skal måtte svare moms på de delene av oppgjør som er omtvistet. 1. januar ble regelverket endret.

Slutt på at entreprenørene er bank for staten!

I over fem år har Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) jobbet for at entreprenører som havner i tvist ved oppgjør, skal slippe å betale MVA før saken er avgjort. – I dag leverte regjeringen på dette, sier MEFs administrerende direktør, Julie Brodtkorb.