Taggede innlegg merverdiavgift

Senterpartiets valgflesk og taushet i MVA-saken

Politikeres valgløfter må tas med noen klyper salt. Men det lenge siden jeg har sett et så grovt tilfelle av tomme ord og løftebrytende taushet som Senterpartiet har budt oss på i MVA-saken. 

Moms-skuffelse fra Vedum

I den nye regjeringens endringer av forslaget til statsbudsjettet er det ingen endelig løsning på anleggsbransjens problemer med å måtte betale merverdiavgift på beløp som ennå ikke er endelig avklart. Det får MEF-sjefen til å reagere.

Statsbudsjettet: Dropper MVA-saken

Avtroppende regjering følger ikke opp Stortingets vedtak i MVA-saken. – Ikke til å tro, sier en overrasket og skuffet MEF-sjef Julie Brodtkorb. 

Flertall for å utsette betaling av MVA på omtvistede krav

Entreprenører skal snart få slippe å betale merverdiavgift på krav man er i tvist med oppdragsgiver om. Fremskrittspartiet fikk flertall for sitt forslag. Nå har finansminister Jan Tore Sanner fått en marsjordre han neppe smiler av.

Utsatt MVA ved tvister besvart i Stortinget

Spørsmålet om utsatt MVA-betaling ved omtvistede krav er tatt opp i Stortinget. – Det er tungt for entreprenører å betale store summer merverdiavgift til staten på fakturabeløp motparten bestrider og ikke betaler, sier Finansminister Siv Jensen.

Undersøker utsatt MVA-betaling for tvister i anleggskontrakter

Mye penger ut, ingen penger inn. Entreprenører har måttet forskuttere store beløp i merverdiavgift. Også i saker med tvister og stor usikkerhet rundt oppgjør fra offentlige oppdragsgivere. Nå undersøker Finansdepartementet et unntak fra MVA-plikten for slike saker.

– Staten selv er den største utfordringen

Park & Anlegg AS bremser for fullt med oppdrag for Statens vegvesen. Har lagt ut opp mot 30 millioner i merverdiavgift som følge av tvister og konflikter. – Staten nekter å betale, men krever inn avgift for beløpet den ikke vil betale. Det er rart, sier Jack Valleraune.

Må ut med millioner i MVA selv om oppdragsgiver ikke vil betale

De har gjort store jobber, men havnet i retten med sluttoppgjøret. Motpart staten vil ikke betale, men krever samtidig inn titalls millioner i merverdiavgift for beløpene den ikke vil betale. – Ulogisk og urimelig, sier Mona Mortensen.