Taggede innlegg Maskinentreprenørenes Forbund

MEF positive til revidert budsjett

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er relativt godt fornøyd med det reviderte nasjonalbudsjettet for 2023, som ble lagt fram i dag. Det bevilges blant annet mer penger til veibygging og veivedlikehold.

Utsatt merverdiavgift for omtvistede krav

MEF og resten av anleggsbransjen har i en årrekke jobbet for at entreprenører ikke skal måtte svare moms på de delene av oppgjør som er omtvistet. 1. januar ble regelverket endret.

Stor pågang til Arctic Entrepreneur

Fra 17. til 19. januar er det igjen klart for tre dager med utstilling, faglig og sosialt påfyll på The Qube. Da arrangerer Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) den årlige anleggskonferansen Arctic Entrepreneur.

Slutt på at entreprenørene er bank for staten!

I over fem år har Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) jobbet for at entreprenører som havner i tvist ved oppgjør, skal slippe å betale MVA før saken er avgjort. – I dag leverte regjeringen på dette, sier MEFs administrerende direktør, Julie Brodtkorb.

MEF om statsbudsjettet: -Vedum har våknet!

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, roser finansministeren for å ha prioritert veivedlikehold og billigere anleggsdiesel i et stramt statsbudsjett. – Det er godt nytt for 40 000 distriktsarbeidsplasser, sier Brodtkorb.

MEF-kampanje rettet mot lokalpolitikere

Maskinentreprenørenes Forbund jobber nå direkte mot Ap og Sp sine lokale politikere i alle landets kommuner for at entreprenørene skal få kompensert deler av de ekstreme utgiftene, og for at politikerne ikke skal kutte på samferdsel.